سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل موثر بر آن

عنوان پروژه: سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل موثر بر آن

مرتبط با درس: پژوهش

تعداد صفحات فایل: ۱۴۶

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: علوم اجتماعی – پژوهشگری

مقطع: کاردانی/ کارشناسی


فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی
پیشینه تحقیق
بیشینه پژوهش های داخلی
نقد و بررسی پیشینه های داخلی
پیشینیه پژوهش های خارجی
نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی
مبانی نظری تحقیق
نظریه تسری(spill over theory)
نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock
نظریه مبادله
نظریه نیازها
چهارچوب نظری تحقیق
مدل تئوریکی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
پرسش آغازی
مطالعات مقدماتی و اکتشافی
طرح نظری مسئله تحقیق
ساخت و ارائه مدل تئوریک
تبدل نظریه ها به فرضیه ها
تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها
تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها
آزمون مقدماتی
جامعه آماری
حجم نمونه
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
تحلیل جداول توزیع فراوانی

مشاوره و راهنمایی پایان نامه های ارشد

مشاوره و راهنمایی پایان نامه های ارشد

مشاوره و راهنمایی در انجام کلیه مراحل انجام پایان نامه های ارشد مدیریتی کلیه گراشی ها شامل ( مدیریت دولتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت صنایع ، مدیریت آموزشی ، مدیریت فناوری ، مدیریت بازرگانی و … ) مشاوره و راهنمایی پایان نامه های ارشد.

  • خدمات مشاوره ، راهنمایی و پشتیبانی پایان نامه  از انتخاب موضوع ، تهیه پروپوزال و پاورپوینت دفاع
  • ویرایش پایان نامه
  • تحلیل آماری
  • تحقیق و پژوهش
  • استخراج و چاپ کتاب از مقاله
  • پاورپوینت دفاع