پروژه طراحی و ایجاد دستگاه هسته گیر خرما

عنوان پروژه  : پروژه طراحی و ایجاد دستگاه هسته گیر خرما

مرتبط با درس : پروژه طراحی و ایجاد صنایع

تعداد صفحات فایل : ۱۱۱ صفحه

فرمت فایل : Microsoft Office word

مرتبط با رشته : مهندسی صنایع

مقطع : کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد

پروژه طراحی ایجاد صنایع – کارخانه رادیاتورسازی

پروژه طراحی ایجاد صنایع - كارخانه رادیاتورسازی

عنوان پروژه  : پروژه طراحی ایجاد صنایع – کارخانه رادیاتورسازی

مرتبط با درس : پروژه طراحی و ایجاد صنایع

تعداد صفحات فایل : ۱۲۴ صفحه

فرمت فایل : Microsoft Office word

مرتبط با رشته : مهندسی صنایع

مقطع : کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد

پایان نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

TQM

عنوان پروژه  : پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت جامع ( TOTAL QUALITY MANAGEMENT ) – پایان نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مرتبط با درس : پایان نامه

تعداد صفحات فایل : ۷۴ صفحه

فرمت فایل : Microsoft Office word ۲۰۰۳

مرتبط با رشته : مهندسی صنایع

مقطع : کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد

پروژه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ( QSB )

پروژه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ( QSB )

عنوان پروژه : پروژه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ( QSB )

مرتبط با درس : کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

تعداد صفحات فایل : ۴۶

فرمت فایل : Microsoft Office PowerPoint 2003

مرتبط با رشته : مهندسی صنایع

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود آموزش QSB ( کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع )

پروژه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ( QSB )

عنوان پروژه : پروژه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ( QSB )

مرتبط با درس : کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

تعداد صفحات فایل : ۴۶

فرمت فایل : Microsoft Office PowerPoint 2003

مرتبط با رشته : مهندسی صنایع

مقطع : کاردانی – کارشناسی