برنامه مدیریت کتابخانه به زبان دلفی ( Delphi )

برنامه مدیریت کتابخانه به زبان دلفی ( Delphi )

عنوان پروژه  : برنامه مدیریت کتابخانه به زبان دلفی ( Delphi )

مرتبط با درس : برنامه مدیریت کتابخانه به زبان دلفی ( Delphi )

تعداد صفحات فایل : 

فرمت فایل : به صورت سورس و فایل اجرایی

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی