بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

عنوان پروژه: بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

مرتبط با درس: روانشناسی

تعداد صفحات فایل: ۳۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: روانشناسی

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

دوستی و دوستیابی

دوستی و دوستیابی

عنوان پروژه: دوستی و دوستیابی

مرتبط با درس: روانشناسی

تعداد صفحات فایل: ۹۰

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: روانشناسی

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

عنوان پروژه: رشد اجتماعی و هویت نوجوان

مرتبط با درس: روانشناسی

تعداد صفحات فایل: ۳۶

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: روانشناسی

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

فهرست مطالب
تعریف بلوغ و نوجوانی
هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان
عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان
قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نیازهای زیستی دوره نوجوانی
نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
نیازهای اجتماعی نوجوان
اهمیت خانواده در دوران نوجوانی
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی
ویژه های دوره نوجوانی
حس استقلال طلبی در نوجوانی
خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان
رشد هویت
هویت یابی زودرس
سردرگمی درهویت یابی
پراکندگی هویت
تسلیم طلبی
وقفه
پیشرفت هویت
عوامل موثر برشکل گیری هویت
شخصیت
ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده
عوامل اجتماعی و فرهنگی
نقش والدین در هویت یابی فرزندان
مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی
زیر بنای شخصیت
اصل پرهیز از تحمیل کردن
اصل پذیرش و احترام
اصل پرهیز از مقایسه کردن
اصل توجه به کسب هویت نوجوان
منابع و ماخذ

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل موثر بر آن

عنوان پروژه: سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل و عوامل موثر بر آن

مرتبط با درس: پژوهش

تعداد صفحات فایل: ۱۴۶

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: علوم اجتماعی – پژوهشگری

مقطع: کاردانی/ کارشناسی


فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی
پیشینه تحقیق
بیشینه پژوهش های داخلی
نقد و بررسی پیشینه های داخلی
پیشینیه پژوهش های خارجی
نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی
مبانی نظری تحقیق
نظریه تسری(spill over theory)
نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock
نظریه مبادله
نظریه نیازها
چهارچوب نظری تحقیق
مدل تئوریکی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
پرسش آغازی
مطالعات مقدماتی و اکتشافی
طرح نظری مسئله تحقیق
ساخت و ارائه مدل تئوریک
تبدل نظریه ها به فرضیه ها
تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها
تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها
آزمون مقدماتی
جامعه آماری
حجم نمونه
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
تحلیل جداول توزیع فراوانی

پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شرکت خصوصی

پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شركت خصوصي

عنوان پروژه: پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شرکت خصوصی

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۲۵

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

طرح توجیهی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

طرح توجیهی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

عنوان پروژه: طرح توجیهی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۱۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

بسته بندی چای تی- بگ

بسته بندي چاي تي- بگ

عنوان پروژه: بسته بندی چای تی- بگ

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۱۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

آموزشگاه علمی آزاد

آموزشگاه علمي آزاد

عنوان پروژه: آموزشگاه علمی آزاد

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۱۷

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

گزارش کارآموزی ساخت و تولید

گزارش کارآموزی ساخت و تولید

عنوان پروژه: گزارش کارآموزی ساخت و تولید

مرتبط با درس: گزارش کار

تعداد صفحات فایل: ۵۰

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی – نرم افزار

گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی - نرم افزار

عنوان پروژه: گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی – نرم افزار

مرتبط با درس: گزارش کار

تعداد صفحات فایل: ۱۳۰

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: کامپیوتر

مقطع: کاردانی/ کارشناسی