پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شرکت خصوصی

پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شركت خصوصي

عنوان پروژه: پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شرکت خصوصی

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۲۵

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

طرح توجیهی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

طرح توجیهی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

عنوان پروژه: طرح توجیهی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۱۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

بسته بندی چای تی- بگ

بسته بندي چاي تي- بگ

عنوان پروژه: بسته بندی چای تی- بگ

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۱۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

آموزشگاه علمی آزاد

آموزشگاه علمي آزاد

عنوان پروژه: آموزشگاه علمی آزاد

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۱۷

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

طرح توجیهی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو

عنوان پروژه: طرح توجیهی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

مرتبط با درس: طرح توجیهی

تعداد صفحات فایل: ۲۳

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمامی رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

گزارش آزمایشگاه عملیات حرارتی_ تست سختی پذیری

گزارش آزمایشگاه عملیات حرارتی_ تست سختی پذیری

عنوان پروژه:گزارش آزمایشگاه عملیات حرارتی_ تست سختی پذیری

مرتبط با درس:گزارش کار

تعداد صفحات فایل:۵

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:مهندسی مواد

مقطع:کاردانی/کارشناسی

طرح توجیهی تولید مربا، ترشی و خیارشور

طرح توجیهی تولید مربا، ترشی و خیارشور

عنوان پروژه:طرح توجیهی تولید مربا، ترشی و خیارشور

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/کارشناسی

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

عنوان پروژه:طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۲۱

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/کارشناسی

طرح توجیهی تولید نان لواش

طرح توجیهی تولید نان لواش

عنوان پروژه:طرح توجیهی تولید نان لواش

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۹

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/کارشناسی

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

عنوان پروژه:طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۲۱

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/کارشناسی