برنامه N معادله و N مجهول پاسکال

X برنامه N معادله و N مجهول پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه N معادله و N مجهول پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

اجرای Turbo Pascal بر روی ویندوزهای ۶۴ بیتی

اجرای Turbo Pascal بر روی ویندوزهای 64 بیتی

برای اجرای برنامه Turbo Pascal  بر روی ویندوزهای ۷ و ۸ نسخه های ۶۴ بیتی به نرم افزار DOS Box نیاز داریم.

ابتدا نرم افزار DOS Box را با لینک مستقیم از اینجا دانلود نمایید. ( برای دانلود اینجا کلیک کنید. )

سپس نرم افزار Turbo Pascal  را که در فایل زیپ بالا ( بسته DOS Box ) قرار داده ام را از زیپ خارج نمایید و به درایو C منتقل نمایید.

سپس نرم افزار DOS Box را نصب نمایید و به قسمت DOSBox 0.74 Options در منوی استارت بروید. ادامه این مطلب

برنامه تقویم شمسی با در نظر گرفتن سالهای کبیسه به زبان پاسکال

برنامه تقویم شمسی با در نظر گرفتن سالهای کبیسه به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه تقویم شمسی با در نظر گرفتن سالهای کبیسه به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

برنامه محاسبه فاکتوریل ماتریس به زبان پاسکال

برنامه محاسبه فاکتوریل ماتریس به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه محاسبه فاکتوریل ماتریس به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود برنامه تبدیل حروف بزرگ رشته به حروف کوچک رشته به زبان پاسکال

برنامه تبدیل حروف بزرگ رشته به حروف کوچک رشته به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه تبدیل حروف بزرگ رشته به حروف کوچک به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود برنامه تبدیل حروف بزرگ به کوچک و کوچک به بزرگ در یک رشته به زبان پاسکال

برنامه تبدیل حروف بزرگ به کوچک و کوچک به بزرگ در یک رشته به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه تبدیل حروف بزرگ به کوچک و کوچک به بزرگ در یک رشته به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود برنامه ساعت آنالوگ تنها به زبان پاسکال

برنامه ساعت آنالوگ تنها به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه ساعت آنالوگ تنها به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود برنامه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان پاسکال

برنامه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی به زبان پاسکال

برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود برنامه پیاده سازی ضرب با جمع به زبان پاسکال

برنامه پیاده سازی ضرب با جمع به زبان پاسکال

عنوان پروژه  : برنامه پیاده سازی ضرب با جمع به زبان پاسکال

مرتبط با درس : برنامه نویسی

فرمت فایل : پاسکال – TXT – سورس کد

مرتبط با رشته : کامپیوتر

مقطع : کاردانی – کارشناسی